Povinnost revize elektroinstalace Revize elektro Rev Tech je jednou ze zákonných norem, které mají svá opodstatnění v praxi již řadu let. Ukládají některým subjektům, aby se postaraly o bezpečnost elektrických zařízení či spotřebičů, s nimiž mohou přijít do styku jejich kolegové, zaměstnanci nebo zákazníci. Z tohoto celkem jasně vyplývá, že povinnost revizí se vztahuje zejména na sféru společenskou, kde vznikají nějaké pracovně právní vztahy, případně vztahy mezi subjektem a zákazníkem. Jako příklad bychom mohli uvést podnikatelské provozovny (kadeřnictví, masáže, pedikúru), prodejny a obchodní centra, sportoviště, výrobní provozy a sklady, školy, úřady, knihovny, muzea a galerie a další místa, kde se pohybuje větší množství osob.

elektrický rozvaděč

Povinnost revize se tedy netýká především domácností, kde se předpokládá, že si majitelé domů či bytů budou odpovídat za stav elektroinstalace sami. Revidovat elektrická zařízení a rozvody má ale význam všude, protože elektřina nerozlišuje právní vztahy a není asertivní, je to pouze elektřina, zdroj energie, a ten se chová podle známých fyzikálních pravidel.

elektrikář při práci

Co všechno se reviduje

Kdybychom napsali, že se reviduje úplně vše, co s elektřinou přichází do styku, nebylo by to zcela přesné, ale ani bychom nebyli od pravdy daleko. V první řadě se kontrolují rozvaděče, zásuvkové a světelné okruhy včetně vodičů, a také svítidla a elektrické spotřebiče. Teoreticky je možné zkontrolovat i televizor, chladničku a plotové nůžky či sekačku na trávu, každý spotřebič se může pokazit a každý vás hlavně může nepříjemně překvapit. Součástí revizí bývají i nouzová osvětlení budov a hromosvody.

Elektrikáři nekontrolují rozvody a spotřebiče pouze vizuálně, i když na první pohled se může závada jevit na mnoha místech, využívá se zejména měřicích přístrojů, které nezklamou, a jsou přesné, zatímco lidský zrak může některou závadu snadno přehlédnout.