Máte klid od závistivců – závistivý člověk nesmírně ve své duši trpí, což mu také bere energii, a aby přežil bez úhony na zdraví, energii pak získává odsáváním z „aury“ lidí, které napadá. V tomto zjednodušeném modelu se pak pohybují i podnikatelé, kteří o sobě zveřejní kde co, a kde komu, a pak se diví, že jim někteří lidé způsobují nemalé problémy například pomluvami a odlivem zákazníků. Máte toto zapotřebí? Určitě ne, buďte tedy prozíravější a nahlaste sídlo firmy do Prahy 3, kde vás nikdo nezná. Pokud bydlíte na vesnici či v malém městečku, kde vás téměř všichni znají, tam se každá informace může obrátit proti vám, ale v Praze, v anonymním prostředí, se nemáte čeho obávat.

sídlo firmy

Pronájem zasedačky v Praze je reprezentativní záležitost – pronajmout si v Praze zasedací místnost je výhodné v celé řadě situací, kupříkladu potřebujete podepsat kontrakt, proškolit své kolegy, anebo nabízet některé benefity formou firemního rautu. Prahu považuje každý za reprezentační záležitost samu o sobě, a je to vždy lepší, než si zvát obchodní partnery například do Horoměřic, tedy při vší úctě k Horoměřicím, samozřejmě.

plán podnikání

Kontrola z finančního úřadu je stres a ztráta času – jestliže nepodvádíte, pak se nemusíte klepat strachy z kontroly z berňáku, jenže i když se lidé snaží být poctiví, může se stát, že něco podceníte, na něco zapomenete, něco si zjistíte špatně, něčemu neporozumíte, jak byste měli, zkrátka platí zde nepsané pravidlo: „neznalost zákona neomlouvá“. Pokud budete mít nahlášené sídlo firmy v malém městě, je větší pravděpodobnost, že vás tu vyhmátne kontrola, a pak se budete zbytečně stresovat. U sídla firem v Praze je ale tak malá pravděpodobnost kontroly, že se rovná zhruba jedné návštěvě za sto let, což je samozřejmě dáno velkým počtem firemních sídel, která tu jsou, včetně těch virtuálních.