Je komunikace online stejně účinná jako ta osobní?

O tom, že lidé jsou sociální druh s poměrně velkou potřebou komunikace, není sporu. Avšak zatímco dříve se tato odehrávala převážně osobně, dnes ji v mnoha případech nahradila ta onlineová. Jistě, na rozdíl od telefonů zde můžeme přenášet nejen zvuk, ale i READ MORE