Věřte mi, že vlastnÄ› práce s informaÄní technologií anebo obecnÄ› s poÄítaÄem nemusí být tak úplnÄ› jednoduchá, jak si mnoho lidí myslí anebo jak to také vypadá, protože kolikrát tÅ™eba slýchám různé lidi, jak mi dokola opakují, že ti lidé, kteří mají práci na doma neboli práci home office, že prý to vyhráli. A že prý si vlastnÄ› mohou dÄ›lat, co chtÄ›jí. Jenomže mi věřte, že i když dokonale ovládáte poÄítaÄe a informaÄní technologii a také máte doma práci, že jste na home office, tak mi věřte, že to úplnÄ› tak jednoduché není, jak si mnoho lidí myslí. VÅ¡ichni si myslí, že tÅ™eba pracujeme jenom hodinu anebo dvě hodiny dennÄ› a že pak se jenom flákáme, že si pÅ™i práci můžeme klidnÄ› jíst nebo pít kávu.

Na home office musíte dokonale rozumÄ›t poÄítaÄi.

A že můžeme být neupravené, tohle není vůbec žádná pravda. Já jsem také kdysi pracovala na home office, a to tÅ™i roky, když jsem byla na rodiÄovské dovolené a na mateÅ™ské dovolené. A řeknu vám, že to bylo opravdu více nároÄné, než kdybych pracovala normálnÄ› v kanceláři, protože když pracujete z domu, tak vlastnÄ› každý to bere tak, že vlastnÄ› vy jste doma, že nepracujete a že vlastnÄ› si můžete dÄ›lat co chcete. Takže když jsem tÅ™eba pracovala online a byla jsem na poÄítaÄi a mÄ›la jsem dÄ›lat různé webináře anebo webové stránky, tak vždycky každý mÄ› volal nebo po mnÄ› nÄ›co chtÄ›l a Å™ekl mi, že si to udÄ›lám pozdÄ›, že mám jít pracovat, tÅ™eba sekat trávu nebo umýt nádobí, nebo uvaÅ™it.

Home office není jednoduchá.

Kdybych byla v práci, tak tohle je logicky mi nikdo neÅ™ekne. Kdybych sedÄ›la v kanceláři za stolem, tak nikdo pÅ™eci za mnou nepůjde a neÅ™ekne mi, abych udÄ›lala doma obÄ›d, jenomže když jsem doma na home office a jsem v půlce práce a zrovna mám různé technické nutnosti a práci, tak za mnou nÄ›kdo prostÄ› pÅ™ijde a Å™ekne, že má hlad, nebo že mám udÄ›lat obÄ›d anebo umýt nádobí, že tohle je normální. Takže tady jde vidÄ›t, že když skvÄ›le ovládáte i informaÄní technologii a poÄítaÄe a chcete pracovat z domu, tak si to pořádnÄ› rozmyslete, protože pokud máte velikou rodinu, tak nikdy nebudete mít klid.