Stalo se vám někdy, že jste měli zlomenou nohu anebo jste byli v rekonvalescenci po vážnější nemoci a nebyl nikdo nablízku, kdo by se vám postaral o stravu? Některým lidem se podobné situace stávají, a právě ti si moc dobře uvědomují, jak důležité je zajistit nemohoucím pomoc. Ono je totiž snadné tvrdit, že jste „nezdolný king“, když posilujete jako aktivní kulturista, jenže když vás na ulici srazí opilý motorkář, kterému se zrovna připletete do cesty, a po zlomenině obou nohou se sotva budete plazit po bytě, budete moc rádi, že vám někdo nakoupí, a hlavně uvaří.

dětská péče o miminko

O podobné případy se starají sociální pracovníci, kteří mají k dispozici terénní automobil. Jenže ono to není tak jednoduché, jak se zdá, protože automobil nepořídíte za pár korun, jako rohlíky v samoobsluze, a ze státní pokladny nelze očekávat nějaké milodary. Praxe je taková, že sociální vozidla sponzorují různé firmy, které na jejich kapotu nechávají umístit reklamní bannery či nápisy, čímž lidem dávají na vědomí, že pomáhají slabším a nemohoucím, a zároveň si tím také k sobě přitahují budoucí zákazníky. Takováto výpomoc bližním se jim pak vrací, ostatně to je také jeden z nepsaných kosmických zákonů: „Co vyšleš, to se ti vrátí, to dobré, i to špatné!“

péče o staré seniory

Jestliže tedy někdo o sobě tvrdí: Sponzorujeme nový sociální automobil pro Prahu 13, tedy pro pražský obvod se sídlišti v Nových Butovicích, Malé a Velké Ohradě, Lužinách, Zahradním Městě a Stodůlkách, jde o velmi záslužný čin, který pokrývá jihozápadní pražskou oblast s mnoha desítkami tisíc obyvatel.

Važme si takových lidí, protože lidé tvoří společnost, a čím více tu bude mezi námi těch kvalitních, soucitných, přátelských a láskyplných, a naopak čím méně tu bude sobeckých a bezohledných individuí, tím větší šanci máme všichni na společný klidný a pohodový život.