V naší zemi existuje několik základních typů zajištění bydlení. Prvním z nich je soukromé vlastnictví rodinného domu či rekreační chaty, a za tyto objekty plně zodpovídá v každém ohledu jejich vlastník, případně spoluvlastníci. Druhým typem bydlení je družstevní byt, například v bytovém družstvu Brno Home partner, a třetím typem bydlení je byt, jakožto součást Společenství vlastníků jednotek.

bytový dům

Jaký je rozdíl mezi bytovým http://www.sbd-ps.cz/ družstvem a SVJ

Podnikání – SVJ neboli společenství vlastníků jednotek je seskupení fyzických osob, které vlastní bytový dům, každá v určitém podílu majetku dle toho, jak velký objem jí náleží na základě získání bytu nebo jeho části odkoupením či dědictvím. Vlastníci jednotek jsou tedy fyzické osoby, a i když se jedná o jejich celkový součet (společenství), nejde o subjekt tzv. „právnické osoby“, která by mohla disponovat právem podnikatelské činnosti. Naproti tomu družstvo je také seskupení fyzických (a někdy i právnických) osob, ale tyto osoby, jakožto členové družstva s jeho stanovami a interním řádem, již vytváří status právnické osoby.

výstavba domu

Nájemné – vlastníci jednotek si hradí pouze na základě interní dohody náklady na údržbu objektu, a z nich se pak financují různé opravy či celkové rekonstrukce, například zateplení fasády, nová střecha, komíny atp. Kromě této položky si pak každý vlastník zodpovídá za úhradu služeb, tedy například dodávku dálkového tepla z centrální kotelny, osvětlení společných prostor atd. Vlastníci jednotek tedy neplatí nikomu žádné nájemné a sami si zodpovídají za chod domu tak, jako by to byla jedna velká rodina, do jejíhož rozpočtu každý vkládá svůj finanční podíl. U bytového družstva je to jinak, to je totiž vlastníkem celého domu, a tedy i všech bytů, a členové družstva pak hradí pravidelné nájemné, vypočítané na základě ustanovení vedení družstva či jeho členů. Na každého člena bytového družstva se pak vztahují stanovy, tedy práva a povinnosti, které je nutné dodržovat, a jejichž hrubé porušení může být i důvodem k vyloučení dotyčné osoby z členství v bytovém družstvu.