Ti z vás, co vnímají, že vás bude naplňovat práce programátora, a chtěli byste si tuto pracovní pozici vyzkoušet, máte možnost absolvovat rekvalifikační kurz, anebo online IT kurzy s nabídkou některých typů tohoto profesního zaměření. IT kurz může probíhat v několika formách, a my bychom si tu mohli připomenout jejich výhody a nevýhody.

IT kurzy

Školení v budově IT firmy – jestliže si objednáte školení přímo v prostředí IT firmy, můžete očekávat, že se vám bude věnovat lektor osobně tváří v tvář. To ovšem znamená,, že budete uvnitř místnosti uzavřeni s dalšími několika adepty výcviku, a bude se to výrazně podobat školní výuce. Můžete se tu někdy cítit trapně, budete-li vznášet dotazy, z nichž vyplývá vaše nepochopení předchozí probírané látky, a můžete se i stydět vznést třeba dotaz přímo k věci. Školní prostředí učebny zkrátka nevyhovuje každému a mezi námi jsou i trémisté, kteří by jinak výuku zvládli.

práce na počítači

Školení ve firmě, kde pracujete – anebo školení přímo v domácnosti – zde se započítává výhoda prostředí, které je vám důvěrně známé, a navíc se vám může lektor věnovat individuálně. Bude to více odlehčené, ovšem zas je tu nevýhoda v tom, že lektor na vás nebude mít čas v době, kdy se vám to zrovna nejvíc hodí. Musíte se přizpůsobit jeho časovému rozvrhu.

Školení online – nejste tu sice v přímém kontaktu s lektorem, ale může se vám věnovat osobně na dálku prostřednictvím Internetu. Odpadá stydlivost a tréma, protože tu s vámi není žádný další žák, a navíc sedíte doma u počítače. Můžete si při výuce i lehnout, když vám to pomůže, a navíc si lze vybrat vhodný termín buď večer o všední dny anebo o víkendech. Školitel se tedy přizpůsobí vám, vašim potřebám, a co je též výhodné, školení lze absolvovat třeba z bytu od rodičů, od domu vašeho kamaráda, od vaší přítelkyně nebo třeba v knihovně, pokud tam máte přístup.