Existuje nÄ›co jako ideál krásy? Každá máme svůj ideál. VÅ¡ichni máme svoje pÅ™edstavy o spoustÄ› vÄ›cí, a krása je jednou z nich. NÄ›komu se líbí blondýny, nÄ›komu vysocí muži, a je to tak naprosto v pořádku. Problém zaÄne až tehdy, kdy spoleÄnost samotná zaÄíná tlaÄit na lidi, aby vypadali jako ti vyretuÅ¡ovaní dokonalí jedinci z reklamy. V reklamÄ› může vypadat každý dokonale. PÅ™itažlivé kÅ™ivky, pleÅ¥ bez jediné chybiÄky, jenže problém je, že mnoho lidí má potom takové požadavky na svůj protÄ›jÅ¡ek. HlavnÄ› ženy mají komplexy z toho, že jejich tÄ›la ani zdaleka neodpovídají ideálům, které nastavily firmy a zábavní průmysl.

žena řasenka

Je potřeba umět odlišovat realitu od vymyšleného
Spousta lidí, které vídáme v reklamách, dokonce vůbec neexistuje. DneÅ¡ní moderní poÄítaÄové programy dokážou z každého udÄ›lat nÄ›koho úplnÄ› jiného. Můžete se svou fotkou udÄ›lat cokoliv chcete. Mít jiné oÄi, tvar obliÄeje, jiný stÅ™ih a barvu vlasů, rty i nos. StaÄí pár kliknutí a vy nebudete vůbec vypadat jako vy. To je potÅ™eba vnímat, protože jedinÄ› pak pÅ™estanete dychtit po tom abyste vypadali dokonale. Nikdo není dokonalý.

pleťová maska

ProÄ vypadat stejnÄ›?
Sociální sítÄ› jsou pÅ™eplnÄ›né ženami, které vypadají stejnÄ›. Nafouknuté rty, prodloužené blond vlasy, tlustá vrstva make-pu a vytetované oboÄí se na nás valí ze vÅ¡ech stran. Logicky pak mnoho žen touží po tom vypadat stejnÄ›. Jenže krása každého nás je v tom, že vypadáme každý jinak. ProÄ bychom se mÄ›li snažit vypadat vÅ¡ichni stejnÄ›, když jsme každý výjimeÄný nÄ›Äím jiným? Je potÅ™eba nepodléhat trendům a být prostÄ› sami sebou.

Pokud nemáte dokonalou pleÅ¥ a nebo skvÄ›lou postavu, nevadí. Není nutné se tím užírat a niÄit si život myÅ¡lenkami na nÄ›co, co nejspíš nezmÄ›níte. Je potÅ™eba se mít rád takový jaký ÄlovÄ›k je, protože to povede k vnitÅ™ní pohodÄ›, která je pro spokojený život daleko důležitÄ›jší než vnÄ›jší vzhled.