Náš vesmír drží pohromadě díky kombinaci nejrůznějších fyzikálních sil. A jednou z těch, které znají všichni z nás asi nejlépe, je bezesporu gravitace. Seznámili jsme se z ní všichni, a mnozí z nás ji minimálně jednou proklínali. Přesto se najdou lidé, kteří nevěří, že vůbec existuje. Je totiž pravdou, že ji nemůžeme přímo pozorovat. Vidíme pouze její následky, avšak ty jsou takové, že o její existenci není pochyb. Alespoň tedy pokud pochopíme, jak vlastně funguje.

 

gravitační vlny

 

Základním pravidlem, které musíme pochopit, je to, že každý předmět, který má hmotnost, k sobě přitahuje další hmotné předměty. Samozřejmě je zde přímá úměrnost, kdy čím vyšší je hustota a hmotnost, tím větší přitažlivou sílu tento předmět má.

 

Samozřejmě, můžeme namítnout, že například pokud vedle sebe dáme lehkou plastovou láhev a velkou těžkou kouli, přitahovat se nebudou. Avšak zde je potřeba si uvědomit dvě skutečnosti. Jednou z nich je fakt, že gravitační síla je ve skutečnosti velmi slabá. Je tedy potřeba, aby rozdíl ve hmotnosti byl skutečně velký, aby byl efekt skutečně viditelný.

 

černá díra - místo s nejsilnější gravitací

 

Ta druhá souvisí s tou první. Jak na kouli, tak i na láhev působí další předmět, a to mnohem, mnohem větší silou. Tím je naše planeta jako celek. Je tedy jasné, že koule láhev nepřitáhne, neboť rozdíl v jejich hmotě je příliš malý, a navíc na ně působí další, mnohem silnější gravitační síla.

 

Pokud tedy chceme skutečně testovat účinky gravitace, potřebujeme se dostat z vlivu ostatních předmětů, což rozhodně není jednoduché. Proto musíme zkonstruovat zařízení, která takovéto prostředí vytváří uměle. To je naštěstí možné, a právě zde jsou prováděny nejrůznější pokusy.

 

Navzdory tomu, co si někteří lidé myslí, tedy není pochyb o tom, že gravitace funguje. Právě ona nás přitahuje k naší planetě, a to nejen nás jako lidi, ale dokonce i molekuly vzduchu a atmosféru. A díky tomu může na naší planetě existovat život.