ÄŒeká vás rozvod? Pak vás samozÅ™ejmÄ› neÄeká nic příjemného ani lehkého. Jak si ho co nejvíce usnadnit? Co vÅ¡echno je tÅ™eba, aby to tolik nebolelo? 

Jak si usnadnit rozvod a jde to vůbec? Co je třeba udělat, aby to nebylo takové peklo? 

Rozvod je v životÄ› každého obtížná a nesnadná situace plná emocí, papírování, Å™eÅ¡ení a samozÅ™ejmÄ› i hádek a tahanic o dÄ›ti. I když tomu tak nemusí být vždy a nÄ›kdy se partneÅ™i dokážou dohodnout na vÅ¡em důležitém, zůstává vždy rozvod těžkou zkouÅ¡kou. Jak se s tím vším ale popasovat co nejlépe, bez vÄ›tších Å¡rámů? Na Äem je tÅ™eba se domluvit, aby ani soud neprobíhal moc dlouho a jak jednat s partnerem nebo dÄ›tmi pÅ™ed rozvodem? 

hádka mezi partnery

Promluvte si a vždy se pokuste dohodnout 

Co udÄ›lat, aby rozvod probÄ›hl co nejsnadnÄ›ji? Musíte se domluvit. Pokud se vám podaří, dohodnout se s partnerem na rozdÄ›lení majetku, na péÄi o dÄ›ti ale i na tom, jak to nakonec bude vypadat po samotném, rozvodu, budete mít to nejtěžší za sebou, pak už jde vlastnÄ› jen o formální stránku vÄ›ci. PartneÅ™i, kteří se nedokážou dohodnout, musí procházet mnohem složitÄ›jším procesem, o vÅ¡em nakonec rozhoduje soud a celý rozvod se táhne dlouho. Pokud ale budete domluveni, budete mít jasnou pÅ™edstavu, rozvod i rozhodnutí o péÄi o dÄ›ti pak probÄ›hne snadno a pomÄ›rnÄ› rychle. 

Promluvte si proto s partnerem v klidu, klidnÄ› až po nÄ›jaké dobÄ› od rozchodu. Domluvte se nejen na tom, jak se budete nadále starat o spoleÄné dÄ›ti, ale také se dohodnÄ›te na tom, kde kdo bude bydlet, jakou pÅ™edstavu máte o alimentech nebo o tom, kdo dÄ›ti bude vozit do kroužků, kdo je bude mít na svátky a o prázdninách a podobnÄ›. Proberte vÅ¡echny detaily, lépe se vám pak bude mluvit i s dÄ›tmi. Na vÅ¡e je budete moci pÅ™ipravit a nejlépe spoleÄnÄ›. 

žena s hlavou v klíně

Pozor na emoce 

Velký pozor si dejte na emoce. UrÄitÄ› budete plni vÅ¡ech možných negativních ale možná i pozitivních emocí, nÄ›kdy je totiž rozvod skuteÄnÄ› nejlepším Å™eÅ¡ením. Pokud ale zuříte, jste smutní nebo se ptáte sami sebe, co bude dál, dejte si Äas. NÄ›jakou dobu nic neÅ™eÅ¡te, radÄ›ji si odpoÄiňte, popÅ™emýšlejte nad vším v klidu a pak si případnÄ› jeÅ¡tÄ› o vÅ¡em promluvte s bývalým partnerem. Je tÅ™eba se dát emociálnÄ› do pořádku, než se rozbÄ›hne rozvodový maraton, myslete na sebe a taky na dÄ›ti. Až si to ujasníte v sobÄ›, můžete teprve o vÅ¡em zaÄít mluvit s dÄ›tmi, kterým bude tÅ™eba vÅ¡e vysvÄ›tlit. I dÄ›ti pak budou potÅ™ebovat Äas, aby vÅ¡echno vstÅ™ebaly.