O tom, že evoluce probíhá, již dnes vÄ›tÅ¡ina lidí nepochybuje. ZvláštÄ› ti, kteří se zabývají biologií. OvÅ¡em mezi běžnými laiky se najdou takoví, kteří ji považují za nesmysl. Jejich hlavním argumentem je, že nemůže být pozorována, aÅ¥ už ve volné přírodÄ› Äi v laboratorních podmínkách. A je pravdou, že u naprosté vÄ›tÅ¡iny druhů trvá skuteÄnÄ› dlouhý Äas. AvÅ¡ak není pravdou, že bychom ji nemohli pozorovat.

 

i lidé se neustále vyvíjí

 

K tomu, aby se odehrála v relativnÄ› krátkém Äase, je potÅ™eba splnit dvÄ› základní podmínky. Tou první je to, aby se onen druh rychle rozmnožoval. Pokud má například jedno mládÄ› za nÄ›kolik let, a trvá i dvacet let, než on mládÄ› může mít zase své mládÄ›, je jasné, že bude trvat dlouho, než se jakákoliv zmÄ›na projeví.

 

NaÅ¡tÄ›stí máme i druhy, jako například myÅ¡i, které se množí velmi rychle. BÄ›hem jednoho roku je tak možné mít i dvÄ› Äi tÅ™i generace. Navíc vzhledem k tomu, že mláÄat je obvykle hodnÄ›, je mnohem vÄ›tší Å¡ance, že se daná mutace objeví a bude pÅ™edána dál.

 

příklad zvířete hodícího se do své niky

 

OvÅ¡em je zde jeÅ¡tÄ› další podmínka, kterou je promÄ›na prostÅ™edí. Ta je totiž základem toho, aby se druh zaÄal mÄ›nit. Koneckonců, pokud je pro danou ekologickou niku vhodný, pak není důvod, aby se nÄ›jak rapidnÄ› proměňoval. AvÅ¡ak pokud se podmínky najednou prudce zmÄ›ní, pak se musí zmÄ›nit i onen druh, pokud chce tedy pÅ™ežít.

 

Tyto zmÄ›ny vÅ¡ak nesmí být tak rychlé ani tak drastické, aby se jim druh nedokázal pÅ™izpůsobit. V opaÄném případÄ› by to totiž mÄ›lo za následek jeho vyhynutí, nikoliv evoluci. PÅ™esto i takové podmínky nastávají, například v jezerech, která jsou najednou zneÄiÅ¡tÄ›na lidskou Äinností. Proto byla evoluce pozorována například u nÄ›kterých druhů ryb. V laboratorních podmínkách byla pak vyvolána u jistých druhů rychle se reprodukujících bakterií.

 

Není tedy pravda, že bychom ji nemohli vidÄ›t nebo ji zažít za naÅ¡eho života. Je jen potÅ™eba vÄ›dÄ›t, kam se dívat a na co se zaměřit. Pak uvidíme, že skuteÄnÄ› existuje.