Ruční výkopové práce v Praze i kdekoli jinde v republice patří k svérázným pracovním činnostem, o nichž mají mnozí z nás svérázné mínění. Někteří lidé se domnívají, že je to hračka, a že to zvládnou „levou zadní“ i sami, jiní takovými lidmi pohrdají a považují kopáče za spodinu společnosti. Ano, i takové tendence mezi některými lidmi panují, dokud ovšem nedojde na pomyslné „lámání chleba“, tedy dokud nedojde také na ně samotné.

zemní rypadlo

Vykopat jámu pro stavbu základů domu, garáže nebo kůlny, vyhloubit rýhu pro pokládku inženýrských sítí nebo oplocení pozemku, vyžaduje také určité znalosti a dovednosti, a ti, co se nejvíce této náročné práci vysmívají, sami obvykle selhávají. Co takovéto jedince může v terénu potkat, a proč výkopové práce raději svěřit odborníkům?

výkopová jáma

Přeseknutí elektrického kabelu – přeseknout elektrický kabel v zemi je velice snadné hlavně tam, kde je kabel nesprávně pokládaný a neoznačený. Pokud se na kabelu nachází plastová fólie nebo řada cihel či alespoň střešních tašek, pak vás to může před pokračováním v hloubení jámy zastavit, ale pokud je kabel položený jen ve vrstvě písku, pak vás jeho náhodné proražení může stát život.

Nebezpečný úraz – únava dokáže své, a pokud nejste na tuto práci zvyklí a „jedete na doraz“, může se vám přivodit úraz, jako je proražení tenkých bot krumpáčem a zaseknutí krumpáče do nohy, zásek sekyrou při přesekávání kořenů stromů, pád do prohlubně na nezajištěné jámě atp.

Zasypání zaživa – toto už se bohužel stalo, a tak před tím varujeme každého amatéra, kdo hloubí hluboké jámy svépomocí, a nezajistí výkop pažením. Může se stát, že kvůli podmáčení svahu nebo jeho obecné nestabilitě například v písčitém terénu dojde k sesuvu půdy, a masa zeminy zavalí nebohou oběť tak, že než se dostaví pomoc, dotyčný se udusí. Někdy stačí jen pár minut, a je po všem.