V dneÅ¡ní dobÄ› jsou poÄítaÄe opravdu tak moc rozšířené, že každý ÄlovÄ›k má doma nÄ›jaký poÄítaÄ. Nemusí to být jenom poÄítaÄ, ale také to může být notebook nebo tablet i Äi mobilní telefon, protože už i v mobilním telefonu můžeme mít internet a já si myslím, že bez internetu se už mnoho lidí vůbec neobejde. A to také hlavnÄ› kvůli tomu, že na internetu a na poÄítaÄi lidé normálnÄ› pracují anebo také chodí do Å¡koly. Ano, já také chodím na dva jazykové kurzy, a to se vyuÄuje online, takže naÅ¡tÄ›stí nemusím vůbec nikam chodit, protože moje dva jazykové kurzy jsou právÄ› až v Praze a je to sto kilometrů od mého bydliÅ¡tÄ›.

Co vy a poÄítaÄe?

Takže kdybych tam mÄ›la dvakrát týdnÄ› jezdit, tak bych se asi nedoplatila za cestu. Navíc by mÄ› ta cesta ani nebavila, nerada cestuji a nerada jezdím vlakem a autobusem, nejradÄ›ji cestuji autem, ale bohužel by to zase stálo moc penÄ›z. Pokud i vy se chcete vzdÄ›lávat doma pÅ™es poÄítaÄ, tak také musíte se trochu vyznat v poÄítaÄové technologii. InformaÄní technologie je tady od toho, aby nás prostÄ› nÄ›jak nauÄila. NauÄila nás, jak zacházet s poÄítaÄem anebo co je to vůbec informaÄní technologie. Mnoho lidi si myslí, že nepotÅ™ebují vůbec znát informaÄní technologie, že nemusí zacházet s poÄítaÄem.

Technologie v poÄítaÄi je nÄ›kdy nároÄná.

Jenomže v dneÅ¡ní dobÄ› je to velice důležité. V dneÅ¡ní dobÄ› také lidé pracují z domu online a jsou na home office. Pokud i vy se chcete zlepÅ¡it v poÄítaÄích a znát více informaÄní technologie, tak může také navÅ¡tÄ›vovat nÄ›jaké poÄítaÄové kurzy a podobnÄ›. Já se také chystám na dva poÄítaÄové kurzy, protože jsem si Å™ekla, že bych potom mohla také vyuÄovat tÅ™eba nÄ›koho, kdo by se chtÄ›l dozvÄ›dÄ›t více informací o poÄítaÄi. A chtÄ›la bych také nauÄit svoje dÄ›ti, aby rozumÄ›ly více poÄítaÄům, aby také vÄ›dÄ›ly, jak se chránit, protože i na poÄítaÄi nás Äeká opravdu mnoho Å¡patných vÄ›cí.