Milé paní uÄitelky a páni uÄitelé. Po vzoru desatera božích pÅ™ikázání pÅ™ipravili jsme pro vás na naÅ¡ich internetových stránkách spoleÄnosti RIKITAN jakési sedmero pÅ™edvýletových pÅ™ikázání, na něž byste nemÄ›li pÅ™ed odjezdem zapomenout. Je nám jasné, že mimo Å¡kolu nebudete se svými dÄ›tmi poprvé, ale znáte to. Spousta nejrůznÄ›jších dokumentů, které musíte odevzdat do Å™editelny, potvrzení od rodiÄů vÄetnÄ› souhlasu o rozchodu a mnohdy i o bezinfekÄnosti, informace pro rodiÄe, jak, kdy a kde bude výlet zahájen a následnÄ› ukonÄen – budou mít žáci po příjezdu rozchod, nebo je budou rodiÄe vyzvedávat? A spousta a spousta informací, které musíte pÅ™edat a na druhé stranÄ› zase získat.

Organizace do posledního puntíku

A protože se do vaší práce dokážeme opravdu vcítit, rozhodli jsme se na naÅ¡ich stránkách nabídnout vám sedm důležitých otázek pÅ™ed odjezdem na Å¡kolní výlet, jejichž zodpovÄ›zením si sami sobÄ› se můžete ujistit, že jste opravdu na nic důležitého nezapomnÄ›li. Jak vidíte, myslíme na vÅ¡echno. Å kolní výlety máme v malíÄku a srdeÄnÄ› vás na nÄ› zveme.