Mnoho lidí, především pak mužů, miluje motorky. Většinou pak platí, že čím silnější a rychlejší, tím lepší. Stalo se to v podstatě součástí naší kultury, a nikdo se již ani nezamýšlí, proč tomu tak je. Jaký je ten původní impuls, který nutí muže k tomu, aby s takovou láskou pečovali o pouhý stroj?

 

Zde je v první řadě potřeba říci, že pro mnoho z nich motorka nepředstavuje pouhý stroj, nýbrž symbol statusu, něco, co dělá muže skutečným mužem. A ač se nám to může zdát zvláštní, nejedná se ve skutečnosti o žádný nový trend. Změnila se pouze forma, nikoliv obsah.

 

motorka v garáži

 

Rané počátky najdeme již v prvních civilizacích, zvláště poté, co jsme dokázali zkrotit koně. Již tehdy začali mezi sebou muži soupeřit v tom, kdo z nich má lepší a rychlejší. V průběhu staletí se pak kůň stal v podstatě symbolem, například na Divokém Západě.

 

Dnes samozřejmě naprostá většina z nás koně k běžné dopravě nepoužívá. Přesto v nás touha pochlubit se, ukázat, že jsme ti nejlepší, zůstala. Jen nabrala jinou podobu, a to ve formě motocyklů. A s tím, jak se tyto postupem času stávaly rychlejšími a silnějšími, tento trend stále narůstal.

 

různé druhy motorek

 

Tak je tomu i v současné době. Je však na místě si položit otázku, zda je motorka skutečně pro muže nezbytná. Motorkář by určitě řekl, že ano, ale z jakého důvodu? Zvláště v naší republice, kde v podstatě ani nepotřebujete automobil, neboť zde máme velmi dobrou síť veřejné hromadné dopravy?

 

Roli v tom hraje v podstatě pouze naše ego a touha zajistit si své místo ve společnosti. Chceme být součástí skupiny, kterou považujeme za skvělou, a to bez ohledu na to, co to pro nás znamená. I proto jsou mnozí ochotni utratit statisíce za motocykl a také za jeho následnou údržbu.

 

Je však na čase si uvědomit, že tomu tak nemusí být. K tomu, aby člověk byl „opravdovým chlapem“, nepotřebuje motorku ani žádný jiný stroj. Záleží jen a jen na tom, jak se chová a jedná.